Zarejestruj się
E-mail:*
Powtórz e-mail:
Hasło:*
(minimum 8 znaków, 1 mała litera, 1 wielka litera i 1 cyfra)
Powtórz hasło:
PESEL:*
Numer kontaktowy:*
Administratorem danych osobowych podanych podczas rejestracji jest Edoktor24.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowska 15/6 (00-660), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000444941 oraz wpisana do księgi rejestrowej podmiotów leczniczych przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000173318. Przetwarzanie danych przez Edoktor24.pl Sp. z o. o. ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 RODO
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych za pośrednictwem serwisu www.edoktor24.pl w tym wykonania usług (zawarcia i realizacji umowy) oraz kontaktu w ramach świadczonych usług. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, ani udostępniane innym odbiorcom danych. W każdej chwili masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Więcej informacji: Polityka prywatności.

Partnerzy


Edoktor24.pl sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do księgi rejestrowej podmiotów leczniczych przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000173318.
Edoktor24.pl sp. z o.o. prowadzi za pośrednictwem serwisu internetowego www.Edoktor24.pl działalność leczniczą polegającą na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art.3 ust.1 ustawy o działalności leczniczej oraz dziłalności związaną z promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną.

Zarejestruj się
Zamów konsultację
Baza wiedzy
Kontakt
Oferta dla lekarzy
O nas
Jak to działa
Usługi
Tester komunikatora
Regulamin Organizacyjny
Regulamin
Polityka Prywatności
Lekarze
Bezpieczeństwo

Edoktor24.pl sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do księgi rejestrowej podmiotów leczniczych przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000173318.
Edoktor24.pl sp. z o.o. prowadzi za pośrednictwem serwisu internetowego www.Edoktor24.pl działalność leczniczą polegającą na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art.3 ust.1 ustawy o działalności leczniczej oraz dziłalności związaną z promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną.


Copyright (c) eDoktor24.pl 2024
All rights reserved.
loading