Dane zostały zapisane

Wspieramy Movember! Konsultacje od 0 zł >

loading
loading
WSPÓŁPRACA

Wypełnij poniższy formularz. Po zakończeniu weryfikacji, skontaktujemy się z Tobą, aby rozpocząć nawiązywanie współpracy.

Formularz zgłoszenia do współpracy

Imię:*
Nazwisko:*
Numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), jeśli posiadasz:*
Obsługiwane specjalizacje:*
Adres e-mail:*
Numer telefonu:*
Jak tu trafiłeś?*
Usługi do świadczenia w serwisie:*
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:*

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest Edoktor24.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 4 lok. 12 (00-666), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000444941 oraz wpisana do księgi rejestrowej podmiotów leczniczych przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000173318. Przetwarzanie danych przez Edoktor24.pl Sp. z o. o. ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 RODO

Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu kontaktu w ramach nawiązania współpracy. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, ani udostępniane innym odbiorcom danych. W każdej chwili masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Więcej informacji: Polityka prywatności.