Wypełnij formularz i uzyskaj konsultację medyczną przez telefon, czat lub wideo komunikator
Porozmawiaj z ortopedą, neurologiem lub fizjoterapeutą
Zamów bezpłatną konsultację
logo edoktor24
Usługi medyczne świadczone są przez Edoktor24.pl sp. z o.o. - podmiot leczniczy wpisany do księgi rejestrowej podmiotów leczniczych przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000173318. Edoktor24.pl sp. z o.o. prowadzi za pośrednictwem serwisu internegowego www.edoktor24.pl działalność leczniczą polegającą na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art.3 ust.1 stawy o działalności leczniczej oraz działalność związaną z promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną.
Edoktor24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 15/6, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000444941 jest Administratorem danych osobowych podanych w formularzu. Przetwarzanie danych przez Edoktor24.pl sp. z o.o. ma miejsce na podstawie art.6 ust.1 RODO.
Zapytaj lekarza
Skonsultuj wyniki badań
Uzyskaj e-receptę, e-zwolnienie
loading